Helikopter Kontrol Çalışmaları Başladı

Elektrik-Elektronik, Bilgisayar ve Makina Mühendisliği Bölümlerinde konuyla ilgilenen öğretim elemanları ve Araştırma Görevlileri helikopter kontrol projesinde bir araya geldiler. Bu proje kapsamında bir araya gelen araştırmacılar, yapılacaklar konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere SEUL (Sürdürülebilir Enerji Uygulamaları Laboratuvarında bir araya geldi.

Yapılan iki toplantı sonucunda bir yol haritası belirlenerek proje yazma çalışmları başlatıldı. POWENCON araştırma grubu çatısı altında toplanan Helikopter Kontrol ekibinde bir Prof., bir Doç., üç Yrd. Doç. ve sekiz Araş. Gör. yer lmaktadır.

Ekip düzenli aralıklarla toplanarak çalışmalarını sürdürecektir.

Dalga Enerji Sistemi Çalışmaları

Dalga Enerji Sistemi (DES) nin düzensiz karakteristiğe sahip olması ve kestirilememesi zamansız enerji süreksizliklerine yol açmaktadır. Türbinlerin mekanik yapısı üzerindeki çalışmalarla dalga düzensizliklerinin etkileri giderilmeye çalışılmaktadır. Dalga düzensizliklerinin etkilerini daha ekonomik olan elektrik gücü tarafında düzeltmeyi hedefleyen çalışmalar da mevcuttur. Ancak bu çalışmalar genelde düzenli dalga üzerinde yapılmış olup, düzensiz dalga kullanılan çalışmalar da net veriler içermemektedirler.

POWENCON grubunca yapılan çalışmalarda, küçük ölçekli bir DES prototipi laboratuvar ortamında kurulup, düzensiz dalga davranışlarının üretilen elektrik gücü üzerindeki etkileri dikkate alınmaktadır. Bu etkilerin giderilmesi için bir güç düzenleyici filtre geliştirilmekte ve akıllı enerji yönetimi uygulamalarıyla da enerji kullanımında süreklilik sağlanmaktadır.

Doktora tezi olarak yapılan çalışma daha önce yaptığımız benzeri bir projenin devamı niteliğindedir. Önceki projede dikkate alınmayan bazı özellikler burada dikkate alınmaktadır. Ayrıca probleme özel güç düzenleyici ve kontrol algoritmaları da yapılması planlanan çalışmalar arasındadır.

Fotovoltaik Enerji Sistemi Çalışmaları

Fotovoltaik güneş enerji sistemleri POWENCON grubunca yürütülen çalışmaların diğer bir bölümünü oluşturmaktadır.

Yüksek Lisans ve Doktora tez çalışmaları bu konudaki önemli ve güncel problemlere çözüm bulmak üzere devam etmektedir. Özellikle Maksimum Güç İzleme, Kontrol, şebeke ve yüke nağlantı sorunları başlıca çalışılan konular arasında yer almaktadır.
Güç Sistemlerinin Dinamiği ve Kontrolü

Güç sistemlerinde üretilen ve tüketilen güçler arasındaki dengesizlikten kaynaklanan problemler tek bölgeli güç sistemlerinde sadece frekans kontrol problemi olarak ortaya çıkarken çok bölgeli enterkonnekte güç sistemlerinde frekans kontrol probleminin yanı sıra güç bölgelerinin birbirine bağlayan bağlantı hatlarından akan aktif gücün kontrolü problemi olarak ta ortaya çıkmaktadır. Bu sebepten dolayı her güç bölgesi kendi yük değişimini karşılamak mecburiyetindedir. Güç sistemlerinin kararlılığının en önemli parametrelerinden biri olan sabit frekansın güç sisteminin düzgün işletilebilmesi, tüketici yüklerinin düzgün çalışabilmesi ve bağlantı hattından akan gücün daha önceden belirlenmiş sınırlar içerisinde kalmasının sağlanması güç sistemlerinin en önemli problemlerinden biri olup yük frekans kontrolü (YFK veya LFC-Load Frequency Control) veya otomatik üretim kontrolü (OÜK veya AGC-Automatic Generation Control) olarak adlandırılır.

POWENCON grubunda yapılan çalışmada, belirtilen bu problemlerin çözümü için alternatif yöntemler geliştirilmektedir.